Telekom

Crnogorski Telekom je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja pruža kompletan spektar fiksnih i mobilnih telekomunikacionih servisa (govorne usluge, usluge slanja poruka, internet, TV, iznajmljeni vodovi, mreže podataka i ICT rješenja). Napredna telekomunikaciona infrastruktura, inovatorski duh i stručan ljudski potencijal omogućavaju visoki stepen integracije i pružanje širokog spektra visokokvalitetnih servisa, koji garantuju rast i razvoj Crnogorskog Telekoma u budućnosti. Crnogorski Telekom posluje u okviru četiri sektora: komercijalni sektor, sektor tehnike i informacionih tehnologija, sektor za korporativne poslove i sektor finansija.

Više na: Telekom