NLB

NLB Banka AD Podgorica je članica NLB Grupe, najveće bankarske i finansijske grupacije sa sjedištem u ovom regionu, koja pokriva tržišta s populacijom od oko 17,4 miliona ljudi. Ovaj region NLB smatra svojim domom u kojem raste i razvija svoj brend i poslovanje koje temelji na poznavanju običaja i kulture ljudi sa ovih prostora, nastojeći da što bolje razumije i odgovori njihovim finansijskim potrebama.

Tradicija NLB Banka AD Podgorica seže do samih početaka bankarstva u Crnoj Gori. Danas je NLB jedna od vodećih banaka u zemlji sa više od 350 zaposlenih, u više od 20 filijala u 13 gradova.

Svoj uticaj na finansijskom tržištu NLB Banka duguje aktivnoj ulozi na svim područjima društvenog razvoja. Ostvarivanjem svojih poslovnih ciljeva na bazi tradicije i povjerenja kao i odgovornim njegovanjem poslovnih vrijednosti oblikujemo novu sliku bankarske kulture. Prateći trendove, nastavlja da se razvija kao kompanija koja poštuje principe održivog poslovanja, a korisnicima nudi napredna rješenja koja im omogućavaju jednostavnije jednostavnije upravljaju ličnim i poslovnim finansijama.

Više na: NLB