O Projektu

O Projektu

Studentska organizacija EESTEC LC Podgorica, u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore, po prvi put organizuje sajam JOB FAIR za studente elektrotehnike. Održavanje JOB FAIR-a je planirano za 15. maj, u prostorijama univerzitetskog sportsko-kulturnog centra. Cilj sajma je da studentima olakšamo put do željenog posla, prakse ili stručnog usavršavanja i povežemo ih sa kompanijama koje će na ovaj način dobiti mlad, motivisan i, prije svega, stručan kadar.

Analizirajući problematiku zapošljavanja mladih inženjera elektrotehnike, došli smo do zaključka da je mali broj njih zainteresovan za rad u privatnim kompanijama. Razlozi su obično nesigurnost i nedovoljna motivisanost. Sa druge strane i predstavnici privatnih kompanija, pored toga što nude dobre uslove za rad i mogućnost napredovanja, često navode problem otežanog pronalaska potrebnog kadra.

JOBFAIR je izuzetna prilika za pronalaženje posla ili prakse, a ujedno i mjesto za razmjenu ideja i informacija o novinama na tržištu rada. Namjera organizatora sajma je da ovim događajem pruže podršku aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje nezaposlenosti među mladima, obezbjeđenje najkvalitetnijeg kadra za poslodavce i uspostavljanje bolje komunikacije između obrazovnog sistema, kompanija koje posluju u našoj zemlji i studenata. U planu su brojna predavanja, tribine i treninzi koji će studentima pomoći da efikasnije predstave svoje kvalitete poslodavcima.

Ovogodišnji JOBFAIR biće fokusiran na studente elektrotehničkog fakulteta, ali imamo u planu da se već na narednom JobFairu, posvetimo i studentima drugih tehničkih fakulteta

O eestec-u

EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) je nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija napravljena od strane studenata elektrotehnike za studente elektrotehnike širom Evrope. Osnovan je u Ajndhovenu, Holandija, 1986. godine, a od 2002. godine sjedište organizacije je u Delftu, Holandija. Danas je EESTEC prisutan u 28 zemalja i 53 univerziteta sa oko 6000 članova od čega preko 3000 aktivnih.

Glavna ideja EESTEC-a je da promoviše i stvara internacionalne kontakte, razmjenu ideja, kao i da omogući studentima sticanje stručnih znanja iz oblasti elektrotehnike. EESTEC takođe promoviše internacionalnu karijeru i mogućnost za posao. Osnovna vizija EESTEC-a jeste povezivanje studenata elektrotehnike i kompjuterskih nauka kako bi dostigli svoj puni potencijal kako u akademskom tako i u socijalnom životu.

Lokalni Komitet Podgorica (LC Podgorica) je zvanično primljen u punopravno članstvo EESTEC-a na kongresu u Delftu 2000. godine, i jedini je lokalni komitet u Crnoj Gori. Trenutno broji oko 100 članova sa preko 40 aktivnih. Cilj EESTEC-a je unaprijeđenje komunikacije i saradnje između studenata i fakulteta, povezivanja studenata sa privatnim subjektima, stručno usavršavanje i upoznavanje sa praktičnim izazovima inženjerskog poslovanja, upoznavanje drugih kultura, naroda, razvijanje međunarodnih kontakata kao i unaprijeđenje studentskog organizovanja i života uopšte. Ove ciljeve EESTEC nastoji da ispuni organizovanjem projekata lokalnog i međunarodnog tipa i aktivnim učešćem u svim značajnim pitanjima vezanim za studente Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.